7 списъци, които трябва да водят всяко момиче Поддържане на списъци ще помогне правилно и структурно да организираме живота: лична, професионална, обществена.

7 неща, за които никога не трябва да се извиня Всеки прави грешки. Ние, хората, ни е позволено. Обикновено, когато сме сбъркали в своя суждении, ние просто извиняемся…

8 март: какво може една жена да дари на друга жена? Международен ден на жената или както е прието да наричаме ние уж иронично настроените мъже «ден на…

96% от жените постоянно преследва чувство на вина Според едно скорошно проучване, 96% от жените се чувстват виновни, най-малко един път на ден. Това може да има пагубен…